Okręg PZW w Krośnie
http://www.pzwkrosno.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Uchwała nr 2/10/12 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 20 października 2012 r. w sprawie zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego w 2013 r.

Przepisy PZW | 2012-10-30 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

 1. Obowiązuje dzienny i miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 7 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego wynoszącego 2 szt. ryb łososiowatych i lipieni łącznie. (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy i odcinka rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy).
 2. Wprowadza się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 zakaz zabierania złowionych lipieni.
 3. Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, szczupaki i sandacze należy natychmiast wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.
 4. Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).
 5. Podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.
 6. Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).
 7. Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.
 8. Obowiązuje miesięczny limit połowu sandacza i szczupaka. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. sandaczy i szczupaków łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego.
 9. Zakaz połowu metoda trollingową na zbiorniku Solina obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca. Na zbiorniku Myczkowce połów metodą trolingową jest zabroniony w ciągu całego roku.
 10. Obowiązuje zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.
 11. Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzecze Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.
 12. Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp.

 

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

 1. Ustawie Prawo Wodne,
 2. Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,
 3. Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 4. Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,
 5. Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.