Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała nr 1/10/2020 - składki na 2021 rok

Składki | 2020-10-23 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

 

Uchwała

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 1/10/2020 z dnia 12 października 2020

w sprawie wysokości okręgowych składek

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2021 r.

 

Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW

 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek

na ochronę i zagospodarowanie wód

w roku 2021

& 1

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska specjalnego San Zwierzyń - Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wymienione wody      - 230 zł,

b.    - niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich - 180 zł,

c.  niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł

 

& 2

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód na zasadzie wzajemności

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,

c.      składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 50 zł na wszystkie wymienione w &1 wody,

d.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

f.       składki okresowe: 

·    1 dzień na wodach górskich - 50 zł,

·    3 dni na wodach górskich - 120 zł

·    7 dni na wodach górskich - 180 zł

·    1 dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·    3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·    7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te musza być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki pełnej w kwocie 70 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

& 3

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych w roku 2021 wynoszą:

 

Opłata roczna pełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 580 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 340 zł -  na wody nizinne, roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trolingową i ze środków pływających – 300 zł.

 

Opłaty dzienne:

1.     1 dzień – opłata 100 zł

2.     3 dni – opłata 150 zł

3.     7 dni – opłata 250 zł

4.     1 dzień – opłata 70 zł

5.     3 dni – opłata 130 zł

6.     7 dni – opłata 200 zł

 & 4

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego mogą uiszczać dopłaty uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi do składki Okręgu PZW Krosno pełnej lub niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

Dopłata roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd - 150 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I,       - 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:        - 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:      - 120 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:      - 130 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 120 zł,

·        na zbiornik w Dukli:   - 130 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 80 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 100 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 250 zł/20 dni, 150 zł/10 dni,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:    - 75 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:     - 80 zł,

Opłata roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 550 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I:     - 500 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:   - 500 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:    - 500 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:   - 500 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Dukli:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 450 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 500 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 450 zł /20 dni, 280 zł/10 dni,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:  - 400 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:  - 400 zł.

 

& 5

Składka jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 25 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 16 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 16 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 16 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 25 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 20 zł.

 

& 6

Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 50 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 35 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 35 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 30 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 35 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 40 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 40 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 40 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 35 zł.

& 7

W dopłatach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Dopłaty uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

 

& 8

III. Składka na łowisko specjalne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 

·         roczna              - 1900 zł, dla członków PZW,

·         jednodniowa     -   100 zł, dla członków PZW,

·         Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   150 zł.

·         Roczna dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   3500 zł.

 Obowiązuje regulamin łowiska San.

 

& 9

1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:

a.       na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,

b.       na wodach nizinnych.

2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma
Zezwolenie na Połów wraz z rejestrami połowu
    - na wody górskie -  z limitem 40 dni,
    - na wody nizinne – bez limitu dni.

                  Zezwolenie wraz z rejestrami połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego
         wydania zostanie  odnotowany przez wydającego zezwolenie w kartach/arkuszach rozliczeniowych  
         jak i w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru zezwolenia,

4. Po wykorzystaniu składki rocznej na wody górskie, limitowanej 40 dniami wędkowania wędkarz może wykupić  składkę okresową. Po wykorzystaniu wszystkich rubryk rejestr na wody nizinne wędkarz otrzyma rejestr uzupełniający który odnotowany zostanie  w legitymacji członkowskiej,

5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa celem wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych.

10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.

11.  Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk poza obwodami rybackimi, po wniesieniu składki okresowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie do wykupienia na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

 

 

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską. 

Osoby niezrzeszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie oraz paszport lub dowód tożsamości.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się biuro ZO do opublikowania uchwały na stronie internetowej okręgu i przesłania do ZG PZW.

Głosowało:

obecnych 18- , za - 17,  przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama