Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała nr 1/11/13 ZO PZW w Krośnie - składki, uchwała nr 2/11/13 ZO PZW w Krośnie - zasady połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego w 2014 r.

Składki | 2013-11-26 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Uchwała nr 1/11/13

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2014 r.

 

I. Wody ogólnodostępne na obwodach rybackich:

 

Członkowie PZW: 

·         Składka roczna:

 • podstawowa pełna - 190 zł,
 • ulgowa dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 130 zł

·         Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.        członkowie PZW Okręgu Krosno odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są 
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.       członkowie PZW Okręg Krosno odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę         i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłat egzaminacyjnych i opłaty wpisowego,

c.        członkowie innych okręgów są zwolnieni ze składki w takiej wysokości jak ustalił to macierzysty Okręg na zasadzie wzajemności,

d.       członkowie okręgów Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl i Krosno odznaczeni odznaką srebrną, złotą  i złotą z wieńcami PZW mogą wędkować na terenie wymienionych okręgów na wodach nizinnych obwodów rybackich po wniesieniu odpowiedniej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystym okręgu, zezwolenia i rejestry połowów odbierane są w okręgach na terenie których dokonywany jest połów ryb,

e.        opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·         Składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 60 zł,  wody nizinne - 50 zł.

      Składka okręgowa wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach 

      nizinnych w całym kraju,

·         Składka okresowa jeden dzień na wodach górskich - 40 zł,

·         Składka okresowa jeden dzień na wodach nizinnych - 30 zł,

Przy składkach okręgowych jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

·         W razie rezygnacji z ulgi na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki

podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

II. Składki na łowiska poza obwodami rybackimi.

Składka roczna członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 110 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy I       - 100 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy II      - 100 zł,

·         na stawy Sanok Sosenki      - 130 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi       - 80 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu         - 80 zł,

·         na zbiornik w Dukli         - 100 zł,

·         na zbiornik w Haczowie      - 50 zł,

·         na zbiorniki w Temeszowie    - 100 zł,

·         na zbiornik Nozdrzec – Izdebki    - 50 zł,

·         na zbiornik w Baligrodzie      - 50 zł,

·         na zbiornik w Cisnej      - 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd     - 25 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy I       - 20 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy II       - 20 zł,

·         na stawy Sanok Sosenki        - 20 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi     - 20 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu      - 12 zł,

·         na zbiorniki w Polance    - 12 zł,

·         na zbiornik w Dukli      - 20 zł,

·         na zbiornik w Haczowie     - 12 zł,

·         na zbiorniki w Temeszowie     - 25 zł,

·         na zbiorniki w Nozdrzec – Izdebki    - 12 zł,

·         na zbiornik w Baligrodzie    - 12 zł,

·         na zbiornik Glinianka w Turaszówce     - 12 zł,

·         na zbiorniki w Bartoszowie    - 12 zł,

·         na zbiornik w Cisnej   - 12 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk

z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

 

III. Opłaty za wędkowanie na obwodach rybackich dla niezrzeszonych i obcokrajowców wynoszą:

 • roczna podstawowa pełna              – 700 zł,
 • jednodniowa na wody górskie          – 70 zł,
 • roczna podstawowa na wody nizinne   – 500 zł,
 • jednodniowa na wody nizinne       – 50 zł.

Niezrzeszeni i cudzoziemcy opłaty za wędkowanie wnoszą jedynie w wyznaczonych punktach sprzedaży.

 

IV. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:


 • roczna          - 1600 zł,
 • jednodniowa      -  80 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

 

 1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu w obwodach rybackich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona.
 2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
 3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
 4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
 5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
 6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
 7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
 8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
 9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
 10. Składki roczne wymienione w pkt.I. Wody ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach sprzedaży opłat. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach sprzedaży opłat.

 

Uchwała nr  2/11/13

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego w 2014 r.

 

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

 1. Obowiązuje dzienny i miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 7 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego wynoszącego 2 szt. ryb łososiowatych i lipieni łącznie. (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy i odcinka rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy).
 2. Wprowadza się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 zakaz zabierania złowionych lipieni.
 3. Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.
 4. Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).
 5. Podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.
 6. Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).
 7. Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.
 8. Obowiązuje miesięczny limit połowu sandacza i szczupaka. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. sandaczy i szczupaków łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego.
 9. Wprowadza się dzienny limit połowu świnki w ilości do 5 sztuk.
 10. Zakaz połowu metoda trollingową na zbiornikach zaporowych Solina, Myczkowce i Sieniawa w ciągu całego roku.
 11. Obowiązuje zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.
 12. Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzecze Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.
 13. Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp..

 

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

 1. Ustawie Prawo Wodne,
 2. Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,
 3. Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 4. Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,
 5. Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.